ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การเข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference เรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562 และการใช้งานโปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook ช่อง Lampang1TV ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป