ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมเตรียมการรับรองการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป