ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ยินดีต้อนรับคุณครูสอนภาษาต่างประเทศ

 

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน และคณะครูได้มอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับครูใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ Miss Nyssa Dawn Petreas Meguiso จากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะปฏิบัติการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program)ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป