ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการขยะกล่องนม/ถุงนม

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับ ได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการขยะกล่องนม/ถุงนม กลุ่มจำนวนนักเรียน 1,001-2,500 คน ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


งานบริหารทั่วไป