ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะครูเพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารของหลักสูตร MEP ระดับ ปฐมวัย

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะครูเพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารของหลักสูตร MEP ระดับ ปฐมวัย ณ ห้องจันผา โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป