ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คณะครูเดินทางเยี่ยมบ้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวของ เด็กชายณัฐกิตต์ อินนวน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ประสบอัคคีภัย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม เวลาประมาณ 22.30 น. โดยเพลิงไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกจึงได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จากนั้นคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินเยี่ยมบ้านในละแวกใกล้เคียงอีก 2  หลัง ที่ประสบอัคคีภัย ณ บ้านแลง หมู่ 2 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง


งานบริหารทั่วไป