ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งภาคเช้าเป็นการประชุมของระดับชั้นปฐมวัย และภาคบ่ายเป็นการประชุมระดับชั้นประถมศึกษา โดยผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนปกติ ประชุมที่อาคารพลศึกษา และห้องเรียน MEP (Mini English Program) ประชุมที่ห้องแจ่งหัวริน โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน เช่น การปรับปรุงอาคารสถานที่ ระเบียบวินัย การแต่งกาย เป็นต้น และในโอกาสนี้ ผู้ปกครองยังได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยอีกด้วย ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


งานบริหารทั่วไป