ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1 เข้ามาวางแผนให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในโรงเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1 เข้ามาวางแผนให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในโรงเรียน และการตีเส้นทางม้าลายบริเวณทางเข้าหลังโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำของโรงเรียนให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณทางเข้าหลังโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียน และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน


งานบริหารทั่วไป