ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

เดินทางมอบสิ่งของและเงินบริจาคให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมเดินทางมอบสิ่งของและเงินบริจาคให้กับครอบครัวของเด็กชายณัฐกิตต์  อินนวน นักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนบ้านปงสนุกที่ประสบอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งยอดเงินบริจาคจากผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครอง เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 จำนวน 33,720 บาท มอบให้กับครอบครัวของเด็กชายณัฐกิตต์  อินนวน และ ยอดเงินบริจาคจากคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุกและผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาค จำนวน 14,800 บาท มอบให้กับครอบครัวของเด็กชายณัฐกิตต์  อินนวน 5,000 บาท และบ้านอีก 2 หลังที่ประสบอัคคีภัยหลังคาเรือนละ 5,000 บาท และ 4,800 บาท ณ  บ้านแลง หมู่ 2 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณทุกท่านมา ณ  โอกาสนี้ ที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย  ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ


งานบริหารทั่วไป