PSN Channel

การประชุมงานกิจการนักเรียน และกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการประชุมงานกิจการนักเรียน และกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าสู่ระบบ