ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้างห้องสมุด ส้วมนักเรียนชาย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้างห้องสมุด ส้วมนักเรียนชาย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป