ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมเตรียมการประเมินหลักสูตร MEP

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางปารณีย์ บุญประคอง ต้อนรับ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ ที่มาให้คำแนะนำในการเตรียมการประเมินหลักสูตร MEP (Mini English Program) ของระดับชั้นอนุบาล ณ ห้องประชุมจันผา โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป