ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

เทศบาลนครลำปาง ได้ให้การอนุเคราะห์จัดทำทางม้าลาย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการทำงานของคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงทางม้าลายสำหรับให้นักเรียนใช้ข้ามถนนอย่างปลอดภัย บริเวณประตูด้านหลังของโรงเรียนบ้านปงสนุก ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณเทศบาลนครลำปางเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


งานบริหารทั่วไป