ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กองช่าง เทศบาลนครลำปางได้เข้ามาสำรวจ วางแผนการป้องกันน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ  กองช่าง เทศบาลนครลำปางได้เข้ามาสำรวจ วางแผนการป้องกันน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน เบื้องต้นกองช่าง เทศบาลนครลำปางได้สำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและวางแผน เพื่อที่จะดำเนินการในการแก้ปัญหาต่อไป


งานบริหารทั่วไป