PSN Channel

  • school2-62.jpg

การประชุมชี้แจงงานครูพี่เลี้ยง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงงานครูพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมจันผา โรงเรียนบ้านปงสนุก