ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การอบรมโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับ คณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง เข้ามาเป็นวิทยากร "โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย" ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับสภ.เมืองลำปาง เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน  ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป