ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ นางจินตนา หิรัณณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)


งานบริหารทั่วไป