ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมวางแผนการจัดงานครบรอบ 96 ปีโรงเรียนบ้านปงสนุก

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญแรือง รองผู้อำนวยการได้ดำเนินการจัดการประชุมวางแผนการจัดงานครบรอบ 96 ปีโรงเรียนบ้านปงสนุก   ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป