ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป