ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กองช่าง เทศบาลนครลำปางให้ความอนุเคราะปรับปรุงพื้นถนนในโรงเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการทำงานของคณะเจ้าหน้าที่จาก กองช่าง เทศบาลนครลำปาง ซึ่งนำโดย นายสุบิน  ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นถนนในโรงเรียนที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ บริเวณถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณเทศบาลนครลำปางเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


งานบริหารทั่วไป