ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมเตรียมการประเมินหลักสูตร MEP

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ได้ต้อนรับ นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เฟือง และดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ที่มาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร MEP (Mini English Program) ของระดับชั้นอนุบาล ณ ห้องประชุมจันผา โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป