PSN Channel

  • school2-62.jpg

การสำรวจ วางแผนปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ ช่างที่มาสำรวจ วางแผนปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก