ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมเดินทางเยี่ยมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเดินทางเยี่ยม นายสมยศ รังษี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อปรึกษาและขอคำชี้แนะในเรื่องจัดผ้าป่าสร้างโดมอเนกประสงค์ งานครบรอบ 96 ปีวันก่อตั้งโรงเรียน  ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


งานบริหารทั่วไป