ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการทำงานของคณะเจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่โรงพยาบาลลำปาง ที่มาออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก นักเรียนชั้น ป.1,2,5,6 ณ ห้องประชุมจันผา ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณโรงพยาบาลลำปางเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


งานบริหารทั่วไป