ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สำนักงาน สกสค.ลำปาง บริการตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน  2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดลำปาง ที่มาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพครูประจำปีงบประมาณ 2562  ซึ่งมีคณะข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุกและโรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงข้าราชบำนาญเข้ารับบริการอย่างมากมาย ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน  ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดลำปาง มา ณ โอกาสนี้


งานบริหารทั่วไป