ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบหมายให้คุณครูทรรศนันทน์ ยาสมุทร นำตัวแทนสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน 6 คน ไปศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการผลิตปูนซีเมนต์ ตลอดจนการฟื้นฟูป่า เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเหมืองปูนลำปาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด


งานบริหารทั่วไป