PSN Channel

  • Artboard 112.jpg

การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดการประชุมสรุปกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมดอกพร้าว


เข้าสู่ระบบ