ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย  พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับนางกนกพรรณ อ่อนนุช  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 พร้อมคณะ และนายกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะ ที่มาประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป