ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุก..นักเรียน MEP

คนเก่งปงสนุก..นักเรียน MEP
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Mini English Program ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านปงสนุกที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 ในงานกัลยาณีนิทัศน์ ณ อาคารภัทรนารี โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่
- เด็กชายต้นตาล เทพปินตา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Spelling Bee
-เด็กหญิงบุญญาพร ใสแจ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Reading Aloud
-เด็กชายกฤติธี คันธชุมภู และเด็กหญิงสายน้ำปิง สัตยเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Listen and Draw
โดยมี ครูพรประภา จันตาวงศ์ Mr.Theo Vermaak และครูพิชญา พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแข่งขันครั้งนี้


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป