ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กองช่าง เทศบาลนครลำปางให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารครองราชย์ 70 ปี

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.  นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการทำงานของคณะเจ้าหน้าที่จาก กองช่าง เทศบาลนครลำปาง ซึ่งนำโดย นายสุบิน  ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารครองราชย์ 70 ปี  ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณเทศบาลนครลำปางเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


งานบริหารทั่วไป