ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมวางแผนการจัดงานครบรอบ 96 ปีแห่งความทรงจำ ศิษย์แดงดำหวนรำลึก

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ต้อนรับคณะข้าราชการครูบำนาญ ที่เข้ามาประชุมวางแผน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานครบรอบ 96 ปีโรงเรียนบ้านปงสนุก ผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป