ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป