ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

บริษัทสร้างการดีมอบถังขยะสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบถังขยะ จำนวน 1 ถัง จากบริษัทสร้างการดีในโครงการโรงเรียนสุจริต อันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งถังขยะที่มอบให้ในครั้งนี้เป็นผลกำไรที่ได้จากการประกอบการในปีที่ผ่านที่มา เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


งานบริหารทั่วไป