ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด จอมคีรี และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป