PSN Channel

  • Artboard 112.jpg

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด จอมคีรี และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก

เข้าสู่ระบบ