ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)

คนเก่งปงสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงประสานเสียง ป.4-ป.6 ครูผู้ฝึกซ้อม นายกิตติ ผดุงภักดีกุลข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป