ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้วยคณะครูหัวสายชั้น ได้ต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียน ที่มาประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป