PSN Channel

  • school2-62.jpg

การประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่มาประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก