PSN Channel

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมจำนวน 33 คน และลูกเสือเข้าร่วมจำนวน 504 คน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งและสถาปนากองลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนบ้านปงสนุก จากนั้นได้มอบหมายให้ผู้กำกับกองลูกเสือ นำลูกเสือสามัญไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดปงสนุกใต้ และวัดศรีบุญโยงเข้าสู่ระบบ