ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2562 เพื่อวางแผน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 96 ปี ณ ห้องดอกพร้าว ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 


งานบริหารทั่วไป