ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

เสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางศิริพร  ธรรมสิทธิ์ และนางสาวไพลิน  สิงห์แก้ว ตัวแทนคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ป.3 และ ป.4 ร่วมนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อองคมนตรี (พลเอกดาวพงษ์  รัตนสุบรรณ) ณ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.บ้านเอื้อม  อ.เมือง จ.ลำปาง


งานบริหารทั่วไป