ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ตัวแทน สพป.ลป. เขต 1 มอบเงินกองทุนสวัสดิการ ให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้ต้อนรับ นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ที่มามอบเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ลป. เขต 1 ให้แก่ผู้ปกครองของเด็กหญิง ทิพย์ลัดดา พัฒนมงคลจิตร นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


งานบริหารทั่วไป