PSN Channel

  • school2-62.jpg

การประชุมการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และอื่นๆ

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ได้ดำเนินการจัดการประชุมการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และอื่นๆ ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก