ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมค่ายฯ STEM ป.1 ปีฯ 2561

กิจกรรมค่ายฯ STEM ป.1 ปีฯ 2561
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ S(Science) T(Technology) E(Engineering) M(mathematics) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และปรับพื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมในค่ายแบ่งเป็น 2 ฐาน คือ ฐานการสื่อสาร และ ฐานเล่นล้อวงกลม ณ อาหารหอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุกข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป