ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การมอบเหรียญและเกียรติบัตรการแข่งขันเทควันโด (TO BE NUMBER ONE PSC HOWONDO GAME 8)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญและเกียรติบัตร ให้แก่เด็กชายกุลพัทร์ ชักชวน ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชนชาย 11-12 รุ่น F น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก. KYORUGI RDC Lampang และเด็กชาย ปภาวิน เววา รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนชาย 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 28 - 31 กก. KYORUGI RDC Lampang ในการแข่งขันเทควันโด (TO BE NUMBER ONE PSC HOWONDO GAME 8) ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


งานบริหารทั่วไป