ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นอนุบาล จำนวน 6 คน นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จังหวัดน่าน


งานบริหารทั่วไป