PSN Channel

การอบรมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวมที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวมที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้น โดยมีคณะวิทยากร จากโรงพยาบาลลำปาง ศุนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง และชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดลำปาง มาเป็นผู้ให้ความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้เข้าสู่ระบบ