ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมการดำเนินกิจกรรม ASEAN Day

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัลชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดการประชุมการดำเนินกิจกรรม ASEAN Day ตามโครงการ อาเซียนศึกษา ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป