ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุก..การงานอาชีพฯ

คนเก่งปงสนุก..การงานอาชีพฯ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงปิยะธิดา ศรีชัยวงค์ 2. เด็กหญิงทิฆัมพร ประทองคำ 3. เด็กหญิงนุสรา ยี่ยวน 4. เด็กหญิงชญาดา ศานตินนท์ 5. เด็กหญิงนัฐภัทรศิลป์ ปอนสืบ 6. เด็กหญิงอนุตตรีย์ วงค์ชัยนุบาล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงอริสรา ใจหาญ 2. เด็กหญิงณญาดา อินยาศรี 3. เด็กหญิงวนัชพร อินทรศรี ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป