ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

มอบเหรียญและถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับเขต ประจำปี 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญและถ้วยรางวัล ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวม ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับเขต ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จังหวัดน่าน


งานบริหารทั่วไป