ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดอ่านฟังเสียง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรองขวัญ แปงแก้ว และ เด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ประเภท ชายและหญิง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันต่อไปในระดับประเทศ ตามโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้แก่ เด็กหญิงกัญญารัตน์ เครือโย และเด็กหญิงพัชรีย์ คงกล่ำ ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนในการแข่งขันครั้งต่อไป


งานบริหารทั่วไป